หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ละโว้ล่าไทยเฮิรบ์เทค จำกัด.  


บริษัท ละโว้ล่าไทยเฮิร์บเทค จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกอบธุรกิจ ผลิตสมุนไพรไทยครบวงจร ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

โดยผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร และผู้ชำนาญการ เฉพาะทาง ทั้งในและต่างประเทศ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอาง และสารสกัดจากสมุนไพร โดยผู้ก่อตั้งตระหนักถึง ความสําคัญของธุรกิจสุขภาพและความงามในประเทศไทย อาเซียนและทั่วโลก ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นการรองรับกระแส การดูแลสุขภาพและรองรับสังคม ผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ตลอดจนเรื่องความงาม ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุดทุกยุคทุกสมัย 

LAWOLA BRAND ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ คุ้มค่า และรักษาจรรยาบรรณการผลิต และการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย

และมีคุณภาพสูงสุดเมื่อถึงมือผู้บริโภค โดยให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศ ปลูกสมุนไพร เกษตรอินทรีย์ที่ ได้รับคุณภาพมาตรฐาน Good Agriculture Practice (GAP)

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นเป็น ระดับออร์แกนิค (Organic) เป็นวัตถุดิบ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอาง และสารสกัดจากสมุนไพร เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ อย่างยั่งยืน และพัฒนาสินค้าส่งออกสู่ตลาดโลก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการ สร้างรายได้เข้าประเทศ