หน้าหลัก > โรงงานผลิต
โรงงานผลิต

บริษัท ละโว้ล่าไทยเฮิร์บเทค จำกัด.

เราคือ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอางค์และสารสกัดจากสมุนไพร อันดับหนึ่งของ AEC เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยคุณภาพ บริการ ภายใต้การจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลก

 

 

ใส่ใจทุกรายละเอียดการคัดสรร พิถีพิถัน ทุกขั้นตอนการผลิต
เกษตรอินทรีย์ที่ ได้รับคุณภาพมาตรฐาน Good Agriculture Practice (GAP)

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นเป็น ระดับออร์แกนิค (Organic) เป็นวัตถุดิบ

 

 

สมุนไพร ออร์แกนิค มาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสําอางค์ และสารสกัดจากสมุนไพร

 

 

LAWOLA BRAND